Thursday, October 14, 2010

फोटो आफै बोल्छ !


मोटर गाडी हिंड्न बाटो बनाएको त खच्छर राख्ने ठाउँ पो भएछ त ! दोलखा लामाबगर बाटो स्थित, जामुने गाउ ।

No comments:

Post a Comment