Sunday, January 1, 2012

Photo of the month: December

Way from Lamabagar to Lapchi......Dangerous!!!
Who will think about it???

1 comment:

  1. ब्लग हेरेपछि साच्दै दोलखा देख्ने मौका पाए । यसमा राखिएको फोटोहरु साहै्रै राम्रो छ ।
    मकर श्रेष्ठ
    ९८५१०८८५९८

    ReplyDelete