Sunday, August 31, 2008

Photo of the month: Bhimeshowr temple Idol

Photograph of the Bhimeshwor temple Idol, Dolakha.

2 comments:

  1. मलाई मन पर्ने पोष्टहरु मा यो "फोटो अफ द मन्थ" भन्ने तपाईको पोष्ट हो ।

    साँच्चै सुन्दर छ, भिमेश्वर !

    ReplyDelete