Sunday, June 1, 2008

Photo of the month: Thami women, Dolakha

Photograph of Thami women living in Alampu village, Dolakha

1 comment:

  1. थामी जाति को वसोवास रहेको क्षेत्र दोलखा को अलाम्पु गाउँमा लिएको फोटो राम्रो छ, बद्रि जी !

    ReplyDelete